Informácie pre motoristovDoklady:
Pre vjazd do Chorvátska vozidlom je potrebný vodičský preukaz, osvedčenie o evidencii vozidla a zelená karta. V prípade, že vozidlo máte požičané, potrebujete splnomocnenie od majiteľa vozidla (overené notárom).

O bmedzenie rýchlosti:
- do 50 km/h v obciach

- 90 km/h mimo obce (ak nie je inak predpísané)
- 130 km/h na diaľnicach

- 100 km/h pre karavany do 3,5 t
- 80 km/h pre autá s prívesmi a karavany
nad 3,5 t

Alkohol:
Maximálne povolené množstvo alkoholu v krvi je 0,5 promile.

Dopravné pokuty:
výška peňažných pokút pre najčastejšie dopravné priestupky (od 17.06.2008):

V obývanom  meste

300 HRK do 10 km/h od povolene rýchlosti 

500 HRK

10-20 km/h od povolene rýchlosti

1.000 HRK

20-30 km/h od povolene rýchlosti
2.000 HRK30-50 km/h od povolene rýchlosti
5.000 - 15.000 HRK, resp. do 60 dní väzenieza viac ako 50 km/h od povolene rýchlosti

Mimo obývaného  mesta

500 HRK10-30 km/h od povolene rýchlosti
1.000 HRK30-50 km/h od povolene rýchlosti
3.000 - 7.000 HRKza viac ako 50 km/h od povolene rýchlosti

Jazda pod vplyvom alkoholu

700 HRKdo 0,5 promile v prípade dopravnej nehody
1.000 - 2.000 HRK0,5 - 1,0 promile v krvi
2.000 - 5.000 HRK1,0 - 1,5 promile v krvi
5.000 - 15.000 HRK, resp. do 60 dní väzenieviac ako 1,5 promile v krvi
5.000 - 15.000 HRK, resp. do 60 dní väzenieodmietnutie alkotestu
Ostatne pokuty
500 - 2.000 HRKnerešpektovanie práva prednosti (pešiaci, bicyklisti, auta)
500 HRKtelefonovanie za počas jazdi
2.000 HRKpredbiehanie po pravej strany (alebo v odstavnom pruhu)
300 HRKneodmontovanie odmontovateľného ťažného zariadenia
300 - 700 HRKv zákaze parkovania a zastavovania
500 HRKnepoužitie bezpečnostných pasov
Oprávnená osoba - policajt môže od cudzieho štátneho občana zadržať osobné doklady (cestovný pas, občiansky preukaz) do ukončenia priestupku (úhrade pokuty, odklonenie nájdené chyby, atď.).

Radary:
HR HASLO
stacionárnymobilnýstacionárnymobilnýstacionárnymobilnýstacionárnymobilný
dopravné webkamerydopravné webkamery, 2dopravné webkamerydopravné webkamery


(Tieto informácie sú výlučno-informačného charakteru a nenavádzajú nikoho k zrýchleniu na iných miestach!)


Nehody:
V Chorvátsku treba polícii nahlásiť každú nehodu (haváriu). Pri odťahovaní musí byť výstražným trojuholníkom označené ťahajúce vozidlo vpredu a ťahané - vzadu. Vozidlá s rozsiahlejším poškodením karosérie smú opustiť Chorvátsko len s písomným policajným záznamom o škode.

Pohonné hmoty:
(platné od 13. 06. 2016)


- Eurosuper 95 (od 9,03 - 9,40 kún/lit.)
- Eurosuper 98/100 (9,44 - 9,74 kún/lit.)
- Diesel             (8,26 - 8,61 kún/lit.)
- autoplyn         (3,42 - 3,73 kún/lit.)

Benzínové čerpacie stanice sú otvorené každodenne od 7°° do 19°° alebo 20°° hod. V letnej sezóne aj do 22°° hod.
Benzínové čerpacie stanice s nepretržitou prevádzkou sú vo väčších mestách a na hlavných medzinárodných dopravných tepnách otvorené 24 hod. denne.

Dôležité telefónne čísla:
- Polícia 92
- Požiarnici 93
- Rýchla lekárska pomoc 94
- Pohotovostné prípady na cestách vybavujú 24 hodín denne na tel. čísle 987.Do 100km/h tolerancija iznosi 10km/h, dok brzinama iznad 100km/h iznosi 10% izmjerene brzine.
Automapa Chorvátska:
2958 x 2885 (990 Kb)

1617 x 1403 (450 Kb)

   1000 x 834 (161 Kb)