Užitočné informácieChorvátska republika (HR)

Hlavné mesto: Zagreb (Záhreb, 960.000 obyvateľov)
Rozloha pevniny: 56.691 km2
Rozloha územného mora: 31.067 km
2
Počet obyvateľov: 4.652.480 (podľa štatistiky 31.01.2015)
Náboženstvo: Rímsko-katolícke (76% percent), pravoslávne, islamské a iné.
Abeceda: Rímska - latinka
Jazyk: Chorvátsky
Politický systém: Parlamentná republika s pluralitou politického systému.Pobrežie:
Chorvátsko-jadranské pobrežie je jedno z najväčších vo svete. Dľžka pobrežia je 5.835 km, z toho 4.057 km patrí ostrovom, skalným útesom a hrebeňom. Ich počet je 1.185. Najväčšie sú ostrovy Krk a Cres. Obývaných ostrovov je len 66.
N árodné parky:
Brijuni, Krka, Kornati, Mljet, Paklenica na jadranskom pobreží, Plitvické jazerá a Risnjak v kontinentálnej časti Chorvátska.
Prírodné parky:
Velebit, Biokovo, Kopački rit, Lonjsko polje, Medvednica a Telešćica.
Podnebie:
Severné Chorvátsko má kontinentálne podnebie, stredné má polohorské a horské a pozdĺž jadranského pobrežia vládne stredomorské podnebie. V priebehu roka je priemer slnečných hodín na jadranskom pobreží 2.600. V lete more dosahuje teplotu od 25° do 27°C.J azyk:
Dorozumieť sa v Chorvátsku nie je ťažké. Jednak preto, že chorvátčina je slovanský jazyk, veľmi blízky slovenčine a češtine, a tiež preto, že väčšina ľudí pracujúcich v oblasti cestovného ruchu ovláda niektorý zo svetových jazykov (anglický, nemecký).
C estovné doklady:
Pas alebo iný indetifikačný doklad, ktorý je uznaný medzinárodnou dohodou. Deti do 5 rokov môžu byť zapísaní v pase rodičia a deti od 5 rokov potrebujú vlastný pas. Turisti môžu zostať na území Chorvátska (bez víza) do troch mesiacov. Na pobyt dlhší ako 3 mes., vízum vystaví konzulárne zastupiteľstvo
v SR:
Veleposlanstvo Republike Hrvatske
Mišiková 21
811 09 Bratislava
tel.: 02/5443 3657, fax: 5443 5365
v ČR:
Veleposlanstvo Republike Hrvatske
V průhledu 9
160 00 Praha 6 - Střešovice
tel.: 02/312 04 79 fax: 312 34 64
C lo:
netreba platiť pri dovoze predmetov osobnej potreby. Clo sa neplatí ani za (na osobu od 17 r.):
- 200 cigariet alebo 100 cigarillos (do 3 g/ks) alebo 50 cigár alebo 250g tabaku
- 2 l vína
- 0,75 l liehovín
- 50 ml parfumu
- 25 ml kolínskej vody


Cudziu valutu možno doniesť a vyniesť slobodne (nad 10.000 € je povinné oznámiť na colnici) a domácu do výšky 15.000 kún.
P redmety pre vlastnú potrebu:
Rôzne predmety a technické vybavenie pre vlastnú potrebu (fotoaparáty, kamery, rádio a TV prijímače, kempingovú a športovú výstroj, obytný príves, plachetnice, člny, rekreačné plavidlá, prenosné zdravotnícke pomôcky s príslušenstvom a pod.), ktoré budete používať vi a členovia vašej rodiny, netreba prihlásiť na colnici. V prípade, že ich požičate iným osobám, prípadne na iné účely, dopustíte sa colného priestupku. (zdroj
MUP HR - preklad)
D omáce zvieratá:
Pre dočasný vstup domácich zvierat (psov, mačiek, morčiat, škrečkov, atď) na kratšie obdobie (turistka, cestovanie, dovolenka) je potrebné platné medzinárodné veterinárne osvedčenie v závislosti na druhu spoločenských zvierat a krajiny, v ktorej sú zapísané. (zdroj
MUP HR - preklad)
Zdravotnícke poistenie turistov:
Chorvátsko ma so Slovenskom a Čechmi dohodu o poskytovaní bezplatnej prvej pomoci. Za iné lekárske služby sa inkasuje priamo od užívateľa služieb, podľa cenníka. V takomto prípade si nezabudnite vyžiadať potvrdenku (spolu s lekárskou správou), na základe ktorej vám po návrate poisťovňa sumu preplatí v Sk. Odporúčame sa poistiť!Peniaze:
Mena v Chorvátsku je kuna (1 kuna = 100 líp). V obehu sú kovové mince v hodnote 1, 2, 5, 10, 20, 50 líp a 1, 2 a 5 kún, bankovky v hodnote 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 a 1.000 kún.
Z menárne:
Valuty sa vymieňajú v bankách, zmenárňach, na poštách, v hoteloch, v kempingoch a vo väčšine turistických kancelárií. Eurošeky možno vymeniť iba v bankách.
Ú verové karty:
Vo väčšine hotelov, reštaurácii a obchodov je možné platiť úverovými kartami (American Express, Diners Club, Eurocard, Mastercard, Visa).
Najistejšie je cestovať s cestovnými šekmi.
S ieť bankomatov  Vyhľadávanie bankomatov VISA
Ak máte platobnú Visa kartu, pred odchodom do zahraničia presne zistite, kde sa vo vašej cieľovej stanici nachádza bankomat
Visa. Po zadaní cieľovej stanice vyhľadá polohu najbižších bankomatov. Na tej istej stránke je možné nájsť aj mapky rozmiestnenia bankomatov v 11 krajinách sveta, na 80 najvýznamnejších medzinárodných letiskách a adresy takmer všetkých bankomatov prijímajúcich platobné karty Visa, ktorých akceptuje už viac ako pol milióna bankomatov v 120 krajinách sveta.S viatky a dni pracovného voľna:
- 1. január (Nový rok), 6. január (Traja králi)
- 12. a 13. apríl (Veľkonočné sviatky)
- 1. máj (Sviatok práce), 30. máj (Deň štátnosti)
- 22. jún (Deň boja proti fašizmu)
- 5. august (Deň vlasteneckej vďaky), 15. august (Nanebovzatie Panny Márie)
- 1. november (Sviatok všetkých svätých)
- 25. a 26. december (Vianočné sviatky)
Pracovná doba
Obchody:
sú otvorené od 8°° do 20°° hod. a v sobotu od 8°° do 14°° alebo 15°° hod. Menej obchodov pracuje na dve smeny od 8°° do 12°° a od 16°° do 20°° hod. Niektoré sú otvorené do 22°° a vo väčších mestách sú niektoré otvorené aj 24 hod. denne, aj v nedeľu (najmä v lete). Verejné služby a podniky majú pracovnú dobu: pondelok až piatok od 8°° do 16°° hod.
Banky:
sú otvorené od 7°° do 19°° hod., v sobotu do 13°° hod. Banky s pohotovostnou službou vo väčších mestách pracujú aj v nedeľu.
Pošty a telekomunikácie:
Pošty majú pracovnú dobu od 7°° do 19°°, v sobotu do 13°° hod. Pošty s pohotovostnou službou vo väčších mestách a v turistických miestach v lete pracujú do 22°° hod.

Poštové známky sa predávajú na poštách a v novinových stánkoch.
V telefónnych hovorniach sa používajú výhradne telefónne karty, ktoré možno kúpiť na poštách, v stánkoch, v hoteloch, turistických osadách a pod.
Chorvátska pošta a telekomunikácie (HPT) majú komerčný roaming (Cronet) so 66 GSM operátormi z 37 krajín sveta, medzi ktoré patrí aj Slovensko a Čechy.E lektrina:
220 V, 50 Hz.
Voda:
z vodovodu je pitná vo všetkých častiach Chorvátska.
Dôležité telefónne čísla:
- Polícia 92
- Požiarníci 93
- Rýchla lekárska pomoc 94
- Oznamovacie centrum 985
- Pomoc na cestách 987 a 01/987 (mobil)
- Chorvátsky autoklub (HAK) 01/46 40 800 (informácie o stave na cestách)
- Všeobecné informácie 981
Veľvyslanectvo:
Slovenskej republiky sa nachádza na ul. Prilaz Đure Deželića 10,

10 000 Zagreb. Tel.: (0)1/48 48 941, fax: (0)1/48 48 942.

Českej republiky sa nachádza na ul. Savska cesta 41/X,
10 000 Zagreb. Tel.: (0)1/61 15 914, fax: (0)1/61 76 630.
Telefónne predčíslie:
- pre Chorvátsko je 00385
- z Chorvátska na Slovensko je 00421
- z Chorvátska do Čiech je 00420