Risnjak


Župa
:
Primorsko - Goranska/Rijeka
Nadmorská výška: 0 - 1 528 m
Rozloha: 32 km2

Všeobecné informácie
Len 30 km severovýchodne od Rijeky smerom do vnútrozemia leží Národný park Risnjak . Ide o neveľký, sotva 40 km dlhý horský masív, ktorý patrí pohoriu Gorski Kotar (Horský Okres). Jeho najvyšší vrch - Veliki Risnjak - dosahuje nadmorskú výšku 1 528 m, zaberá severozápadnú časť Gorského Kotaru. Hlavným dôvodom, prečo bol v roku 1953 vyhlásený za národný park, sú jeho lesy.

Pokrývajú 60 % plochy masívu, čím predstavujú najlesnatejšie územie Chorvátska. Je to zázrak, lebo masív je vápencový s typickou krasovou morfológiou, a preto nemá pozemné vodné toky. Lesy sú zavlažované vďaka podzemnému systému, ktorý patrí povodiu rieky Kupa. Podnebie Risnjaku sa vyznačuje sviežimi a krátkymi letami a dlhými a na sneh bohatými zimami.Z flóry je tu zastúpených 30 spoločenstiev, z toho 10 lesných. Lesy sú prísne chránené, ponechané bez akéhokoľvek ľudského zásahu. Dve tretiny národného parku sú podrastené bukovo-jedľovými lesmi. Jednotlivo tu rastie smrek, javor horský a brest. Vyskytujú sa aj plesnivce a iné vzácne alpské kvety, ktoré pokrývajú ako pestré koberce stráne a čistinky Risnjaku. Faunu národného parku zastupujú okrem -51 druhov vtákov aj "cicavce" srny, jelene, kamzíky, rysy, divé mačky, líšky, diviaky, dokonca aj medvede. Pretože je Risnjak malý, pohybujú sa zvieratá aj mimo jeho územia. Aby zvieratá boli chránené, plánuje sa vytvorenie zoologickej rezervácie okolo národného parku. Juhovýchodne od národného parku Risnjak, na ceste z Rijeky do Karlovaca a Zahrebu, leží mestečko Delnice, hlavné stredisko pohoria Gorski Kotar. Tadiaľto prechádza pomyselná hranica medzi kontinentálnym a mediteránnym podnebím. Okolie mestečka je obľúbenou lyžiarskou oblasťou, ktorú radi využívajú obyvatelia Rijeky vychutnávajúc ojedinelú možnosť - v jeden deň sa kúpať v Rijeckom zálive a potom sa lyžovať na svahoch Gorského Kotaru. Risnjak