Zadar je najväčšie mesto severnej Dalmácie. Je významnou obchodnou metropolou, ako aj centrom cudzineckého ruchu. Leží 225km južne od Rijeky a 155km severne od Splitu. Podobne ako Split alebo Rijeka je kvôli trajektovému prístavu pre mnohých dovolenkárov len prechodnou zastávkou, a však Staré mesto očarí každého návštevníka. Trajekty spájajú mesto so všetkými dôležitými cieľmi v Dalmácii vrátane mnohých ostrovov, so severochorvátskym prístavom Rijeka a v Taliansku s Anconou a Benátkami.
Už v predhistorickom období bol Zadar dôležitým prístavom ilýrského kmeňa Liburnov. v 4. stor. pred n.l. tu bola grécka Idassa, v 2.stor. pred n.l. si mesto podmanili Rimania a systematicky ho vybudovali; postavili amfiteáter, fórum, emporum (trhovisko), mohutné opevnenia, kúpele, kanalizáciu a za cisára Trajána aj 40km dlhý vodovod, ktorý privádzal vodu z Vranského jazera. Rimania tu mali svoje loďstvo, ktoré zohralo dôležitú úlohu vo vojne Cézara s Pompejami. Po období veľkého sťahovania národov, počas ktorého prišli k jadranskému pobrežiu aj slovanské kmene, patril Zadar k Byzanskej ríši. Súčasne začala jeho orientácia na slovanský svet. Od polovice 11. stor. patrilo mesto chorvátskym kniežatám a kráľom a od 1105, za vlády Kolomona, Uhorsku. Začiatkom 13. stor. (1202) ho Benetčánia za pomoci účastníkov štvrtej križiackej výpravy spustošili a všetky budovy okrem kostolov zničili. V roku 1409 ho uhorský kráľ Ladislav Neapolský dal Benátkam, ktorý vybudovali opevnenia proti tureckému nebezpečenstvu. Od roku 1805 – 1813 trvala napoleonská medzivláda a od roku 1797 – 1918 nadvláda Rakúska, ktorému Zadar vďačí za modernú správu a reformu školstva. V roku 1918 ho obsadili Taliani a po rapallskej mierovej zmluve vznikla enkláva na území neskoršieho juhoslovenského Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov (Kraljevina SHS). Oficiálne bol Zadar pripojený Juhoslávii až po skončení druhej svetovej vojny.  Ukáž text


Ubytovanie


 700 x 500 (61 Kb) 700 x 500 (78 Kb) 700 x 500 (86,6 Kb) 700 x 450 (81,4 Kb) 700 x 500 (39,2 Kb) 700 x 500 (39,2 Kb)

 700 x 450 (61 Kb) 700 x 500 (78 Kb) 700 x 500 (86,6 Kb) 700 x 400 (81,4 Kb) 700 x 450 (39,2 Kb) 700 x 400 (39,2 Kb)

 700 x 450 (61 Kb) 700 x 500 (78 Kb) 700 x 450 (86,6 Kb) 700 x 450 (81,4 Kb) 700 x 500 (39,2 Kb) 480 x 640 (39,2 Kb)

 480 x 640 (61 Kb) 700 x 500 (78 Kb) 700 x 500 (86,6 Kb) 600 x 700 (81,4 Kb) 500 x 700 (39,2 Kb) 700 x 450 (39,2 Kb)

 700 x 450 (61 Kb) 700 x 500 (78 Kb) 800 x 400 (86,6 Kb) 950 x 350 (81,4 Kb) 800 x 450 (39,2 Kb) 700 x 500 (39,2 Kb)

 700 x 450 (61 Kb) 700 x 450 (78 Kb) 700 x 500 (86,6 Kb) 900 x 400 (81,4 Kb) 800 x 350 (39,2 Kb) 700 x 650 (39,2 Kb)

 700 x 500 (61 Kb) 700 x 400 (78 Kb) 700 x 450 (86,6 Kb) 700 x 450 (81,4 Kb) 700 x 450 (39,2 Kb) 700 x 450 (39,2 Kb)